Historiek

Geschiedenis van de Parochie van onbevlekt Hart van Maria - Aartselaar / Sint Jozef – Reet

De parochie werd op 15 april 1949 opgericht in de Koekoek onder de naam Onbevlekt Hart van Maria – Aartselaar. De kerk van Sint Jozef te Reet werd in mei 1958 in gebruik genomen als bijkerk van de parochie van het Onbevlekt Hart van Maria. In mei 1966 kwam er een 2e bijkerk namelijk Sint Jan de Doper, gelegen over de A 12. Op 30 december 2006 werd de hoofdkerk van het Onbevlekt Hart van Maria in de koekoek onttrokken aan de eredienst en gingen de gelovigen over naar Sint Jozef of Sint Jan. Volgende pastoors hebben de parochie geleid: - Pastoor Segers en nadien pastoor Hulselmans tot 1984. - Jan van Gerven werd in 1984 pastor coördinator en dit tot 2016. De parochie van Sint Jozef heeft verschillende bloeiende verenigingen: Samana, Femma, Okra, KWB (samen met Reet Centrum), evenals de stuurgroepen, PKG (parochiale kerngroep), dagelijks bestuur, voorbereiding Vormsel en Eerste Communie en gezinsvieringen en een gelegenheidskoor. Aan de kerk is eveneens een ontspanningslokaal ’t Jefke waar men op zondag na de viering samenkomt en welk men ook kan afhuren. Sint Jozef vormt samen met de 9 kerken van Rumst en Boom de Pastorale Eenheid Sint Franciscus met als hoofdkerk H. Hart - Boom. Leo De Kimpe

doc.: Tekst: Historiek-2018-12-09
Aanpassen (Verantw) Druk af Thuispagina